dalgalan sende юafaklar gibi ey nazlэ hilal ЗANAKKALE ЮEHЭTLERЭMЭZ


Tarihe Gцnьl Verenler Topluluрu. Зanakkale Юehitlerimizi Tanэtэm Sitesi
зanakkale юehir madalyasэ
DUR YOLCU. Bilmeden gelip bastэрэn bu toprak bir devrin battэрэ yerdir eрilde kulak ver, bu sessiz yэрэn bir VATAN kalbinin attэрэ yerdir. / N.H. Onan

Anasayfa
Savaю Hazэrlэk
Savaюэn Gidiюatэ
Yabancэ Gцrьюler
Savaю Hatэralarэ
Savaю Sonrasэ
Film ve Videolar
Forum
Site Destek
En Son Yayэnlanan Yazэlar

18 Mart Kahramanlarэ

ЗANAKKALE’DE BЭR ЮВЭR: AHMET HВЮЭM

EYVAH ! YOKSA BЭZЭM SOKRAT’MI ?

Зanakkale Savaюэnэn Yamyamlarэ

Зanakkale'de Kaз Alman Savaюtэ

-Tepeden yol bularak geзmek iзin Marmara’ya
Kaз donanmayla sarэlmэю ufacэk bir karaya.IQ Option app

Mehmet Akif ERSOY.
Юu Boрaz harbi nedir? Var mэ ki dьnyada eюi?
зanakkale peynir helvasэ
Copyright © Tarihe Gцnьl Verenler Topluluрu.